De toeristische sector was de afgelopen tien jaar onderhevig aan sterke veranderingen. KOMPASvzw volgde al deze evoluties nauwgezet op.
Vandaag de dag evolueert de reissector van een LAST-minute naar een FIRST-minute-systeem. Hierdoor variëren de reiskosten naargelang het moment van je beslissing tot deelname (cfr. vroegboekacties).
Daarom is KOMPASvzw genoodzaakt om haar reizen onder de vorm van een budgetreis aan te bieden.
 
Het budget van een kompasreis zal hierdoor samengesteld zijn uit twee onderdelen:

a) een vaste programmatieprijs

b) een variabele reiskost (vervoer, logies, inkomgelden en maaltijden). Deze variabele reiskost wordt voornamelijk ter plaatste door de reizigers betaald. Om niet elke keer apart te hoeven afrekenen wordt er een gezamenlijke uitgavenpot ingesteld. Aan het begin van de reis wordt door de reisbegeleider van iedereen geld ingezameld voor deze pot. Aan het eind van de reis volgt dan de afrekening, waarbij je geld terug kunt krijgen of bij moet betalen.
 
Als gevolg van deze werkwijze hebben we besloten om ook de manier van inschrijven een beetje aan te passen:
 
1) Op een van de kompashappenings of via onze website kan je laten weten in welke reis je geïnteresseerd bent.
 
2) Wanneer KOMPASvzw u telefonisch of via mail meldt dat een reis met zekerheid doorgaat en u wil eraan deelnemen, vragen we u om het inschrijvingsformulier volledig ingevuld naar de reisbegeleider op te sturen; ofwel via mail ofwel via de post. 

3) Vervolgens stort u het gevraagde voorschot op de kompasrekening
Met de vermelding:
VOORSCHOT VOOR BUITENLANDSE BETALINGEN – BESTEMMING 
(vb NW-USA) - NAAM VAN DE BEGELEIDER (bv Dirk)

4) Daarna krijgt u van de reisbegeleider via mail een bevestiging van deelname toegestuurd.

5) Afhankelijk van het programma en de bestemming wordt er een extra infomoment voor de deelnemers georganiseerd (facultatief)