Opnieuw is een jaar voorbij gereisd, misschien voorbij geraasd. Toch nemen we even de tijd om stil te staan bij wat komen mag en kan. Sinds meer dan 22 jaar zorgt Kompas er in 2014 voor om een gevarieerd wandelprogramma aan haar leden voor te leggen. 
Zoals ondertussen gebruikelijk, nodigen we in de nieuwjaarsmaand onze leden en hun gezin in de Noorderkempen uit op een nieuwjaarswandeling en bijhorende receptie. Niet alleen daarover leest u verder meer in deze Nieuwsbrief, ook ligt ondertussen ons volgend fotoatelier vast. Op zondag 16 februari zijn allen die de bedoeling hebben mooie foto’s te maken en die eventueel te verzamelen in fotoalbums welkom in het Koninklijk Atheneum van Mortsel.  Een heuse doe-activiteit, dus. Op de voorbije Kompashappening is weer duidelijk gebleken dat we aandacht willen wekken voor mooi beeldmateriaal. Zo kunnen we het voorjaar in.
Uit het programma van 2014 dat verder in deze Nieuwsbrief staat,  valt op te maken dat zowel eilandhopping, citytrips en de combinaties natuur-cultuur centraal staan bij de verschillende verantwoordelijken voor de wandeltochten. 
Op vraag van de Algemene Vergadering van Kompas zoeken we niet alleen naar nieuwe – lees: jonge – krachten om de komende jaren zonder stijlbreuken het werk mee verder te zetten. Dat proberen we ook door meer te investeren in communicatie. De snel voortrazende technologie helpt ons om via de website, blogs, tablet-communicatie, flashes, nieuwsbrieven en mails onze leden van dienst te zijn. Hiermee willen we ook de scherpe concurrentiestrijd binnen de toeristische industrie en vooral de reisvervoersector nauwgezet volgen om onze leden snel op de hoogte te brengen van betaalbare arrangementen.
Intenties bij de vleet. Het Kompasbestuur hoopt dat ook van de aspiraties die onze leden voor 2014 koesteren, veel terecht komt op de meest geschikte momenten.
 
Dirk Coolsaet
Voorzitter vzwKompas