Privacy document  betreffende persoonsgegevens van de leden van Kompas vzw

Als Kompas VZW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

KompasVZW

Kapelsestraat 148

2950 Kapellen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Telefoon : 03/6649822

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens en welke persoonsgegevens zijn dit

Uw persoonsgegevens worden door Kompas VZW verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

  • • om in te schrijven en te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de vereniging
  • • communicatie rond activiteiten. Het versturen van nieuwsbrieven, flashes, e-mailverkeer en uitnodigingen
  • • het bijhouden van de boekhouding en de opmaak van een ledenlijst

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen,  opslaan, verwerken in (leden)tabel

  • • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, mobil-nummer, e-mail
  • • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer, paspoortnummer
  • • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

Andere toepassingen van persoonsgegevens

  • • Foto’s genomen tijdens activiteiten van de vereniging kunnen gepubliceerd worden in Nieuwsbrieven en op onze website. Op deze foto’s kunnen deelnemers aan deze activiteiten staan
  • • Toepassingen waarvoor het gebruik van (een deel van) de persoonsgegevens absoluut noodzakelijk is

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

 

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij enkel aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Bijvoorbeeld : bij intekening van een groep van Kompas vzw voor een activiteit, kan het gebeuren dat men de paspoortnummers vraagt.

  • • Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven  tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

Bewaartermijn

Kompas VZW bewaart persoonsgegevens maximaal 5 jaar na laatste gebruik.

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons en de toestemming intrekken.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoons-gegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Wijziging privacy document

Kompas VZW kan zijn privacy document wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.