Verbondenheid tussen natuur en cultuur

 

Van bij de start in 1992 zijn Paul, Veerle en Dirk, de initiatiefnemers van Kompas, gedreven om bezochte waardevolle plekjes op een zachte manier te laten kennen aan anderen. Dat moet dan wel kleinschalig gebeuren en op een niet-commerciële manier. Indien hiervoor beroep moet gedaan worden op een buitenlandse reisorganisator, dan is dit zo, maar de kernactiviteit van Kompas blijft het samenstellen van exploratiepakketten op vraag van de leden.

 

Het lidgeld voor Kompas bedraagt amper 7 €. Hiermee dekken we de administratieve kosten en brengen we een viertal elektronische Nieuwsbrieven per jaar uit. Onze leden worden uitgenodigd op alle activiteiten en kunnen hun belangstelling laten kennen op interesselijsten. Door ons op die lijsten te baseren maken we zo weinig mogelijk voorbereidende kosten en kunnen we onze leden vroeger informeren omtrent het al dan niet doorgaan van een activiteit.

 

Omdat onze begeleiders beroep doen op een Vlaamse reisorganisator, kunnen ze zich toeleggen op de programmering. Het zijn ervaren natuur- en cultuurliefhebbers met een zevende zintuig voor verscholen plekjes in België, Europa of daarbuiten. Met hun zesde zintuig hebben ze voeling voor de groepsgeest. Door de deelnemers actief te betrekken bij de beleving van een city- of ecotrip en door belangstelling te hebben voor lokale waarden en het fotografisch vastleggen van belevenissen en composities, dragen ze bij tot een langdurige herinnering aan de activiteit. Kompastochten kennen dan ook een hoog gehalte aan deelnemers dat al eerder mee op stap was.

Omdat vroeg boeken naar fraaie bestemmingen binnen optimale periodes erg belangrijk is, passen we een prijsverschil toe voor vroege boekers en bezoekers aan onze reishappening. Bovendien stellen de voorschotten de reisorganisator in staat de nodige reservaties op naam te verrichten. Af en toe – en vaak op vraag van leden – starten we een activiteit als scouting trip op. Vooral voor verre bestemmingen pasten we deze formule in het verleden toe (bv. Namibië, Alaska, Ladakh). Dergelijke avontuurlijke tochten krijgen later wel een duurzamer karakter, maar omdat ze nog moeten uitgebalanceerd worden, zijn ze aantrekkelijk qua prijs.

Voor het uitwerken van de activiteiten en wandeltochten doen we beroep op vrijwilligers (begeleiders, gidsen, chauffeurs, ...). Ze krijgen hiervoor geen vergoeding maar hun kosten worden wel terugbetaald. We zijn ze erg dankbaar voor hun bijdrage aan de noden van onze hollende maatschappij. Kompas maakt tijd vrij voor het rustig beleven van multiculturele samenwerking in uitnodigende landschappen. Zo slagen we er reeds meer dan 20 jaar in om op een kleinschalige manier plaatselijke behoeften te koppelen aan actieve betrokkenheid.